Visitation

Visitering til Kløvermarken foregår via Socialforvaltningens Børnefamiliecenter København og Døgnvagten. 

Som akutinstitution tager vi imod unge, der på grund af forskellige årsager har behov for et sted at bo her og nu.

Derudover tager vi også imod unge, der efter en længere sagsbehandling flytter til Kløvermarken. De kommer typisk direkte fra hjemmet eller fra en anden institution eller botilbud.

Når en ung visiteres til Kløvermarken sker det på baggrund af en faglig drøftelse mellem den unges sagsbehandler i Børnefamiliecenter København og Kløvermarkens socialrådgiver og ledelse.

Vi skal sikre at Kløvermarken, har mulighed for at imødekomme den unges behov og yde den rette støtte. Samtidig skal der tages hensyn til institutionens samlede ressourcer og øvrige ungegruppe.

Vi har unge, der bor på Kløvermarken i længere perioder, men som udgangspunkt er akutte anbringelser af unge typisk af kortere varighed.

Det er Kløvermarkens opgave at skabe den fornødne ro og stabilitet i den enkeltes liv, så den unge bliver bedre i stand til at deltage i sin egen udvikling og bevare kontrollen over sin fremtidige situation. Læs mere om vores opgave og formål her.