Center for Akutinstitutioner

Som institution, der tager imod unge på akut basis, er Kløvermarken en del af Center for Akutinstitutioner under Socialforvaltningen i Københavns Kommune. 

Foruden Kløvermarken består centret af de to institutioner Frederiksholm og Udsigten og det socialpædagogiske tilbud Hybelinstitutionen. De tre institutioner tager imod børn, unge og familier på akut basis.

Hybelinstitutionen tilbyder permanente boformer og er målrettet udsatte unge mellem 15 - 23 år, med behov for en bolig, der er tilknyttet socialpædagogisk støtte.

Det giver ofte mulighed for interne flytninger i centret, hvor den unge skifter sit midlertidlige ophold på en af institutionerne ud med en fast bolig i en af Hybelinstitutionens boformer. 

Målgruppe

Center for Akutinstitutioners primære målgruppe er udsatte børn og unge i alderen 5 til 18 år, der aktuelt ikke kan bo hjemme. Centret har også unge boende på efterværn op til det 23. år.

Som mindre indgribende alternativer til akutanbringelser varetager centret også en række nye indsatser i forhold til udsatte familier. Eksempelvis kan der der aftales en socialpædagogisk indsats i hjemmet, eller hele familien kan blive anbragt samlet.

Formål

På akutområdet er det centrets ovoerordnede formål at sikre barnet, den unges og/eller familiens udvikling og dagligdag, mens deres tilværelse bliver rammesat, og den umiddelbare fremtid bliver afklaret.  

Centrets arbejde med unge mellem  15 og 23 år, har fokus på at støtte den enkelte unge, med henblik på at blive i stand til at forvalte sin egen tilværelse.

Du kan læse meget mere om Center for Akutinstitutioner på centrets hjemmeside.