Vores vidensgrundlag

Det er ved at lytte til den unge og forstå den unges aktuelle livsverden, at vi kan udvikle den unges identitet.

På Kløvermarken forsøger vi at møde mennesket bag adfærden og fremtrædelsesformerne, og vi sætter fokus på de unges ressourcer frem for mangler.

Vores tilgang til de unge bygger på et humanistisk grundsyn, hvor de unges selvforståelse er helt central. Vi mener at identiteten udvikles i et anerkendende miljø og i relation med andre.

Vi lytter til den unge for at forstå den unges aktuelle livsverden, og vi møder den unge ud fra en anerkendende og relationel tilgang. Vores teoretiske afsæt er udviklingspsykologien (Bowlby og Stern). Vi bruger udviklingspsykologien til at forstå de unges vanskeligheder i relationsarbejdet. Den giver mening at benytte for medarbejderne og styrker vores rummelighed og empati.

Vi benytter den narrative teori om historiefortælling og i arbejdet med de unges livshistorie. Vi ser det som en mulighed for den unge, til at få konstrueret sin identitet på en konstruktiv og positiv måde.

Som akutinstitution arbejder vi med en meget bred målgruppe af unge, derfor afspejler vores lokale teorier den gruppe af unge, som aktuelt er anbragt på institutionen. De lokale teorier kan eksempelvis omhandle: Teori eller forskning om misbrug, psykiatri, ADHD, omsorgssvigt, krænkende adfærd, m.m..

Du kan læse mere om vores faglige grundlag i vores HEFU-fil.