Vores værdier

Vi baserer vores arbejde på fem værdier, der danner basis for vores tilgang til de unge.

Omsorg / opmærksomhed

At tage sig tid til den enkelt unge, at se og lytte, og derved forstå den unges behov og situation. Vi finder det vigtigt, at hverdagen afspejler en stor grad af ” sørgen for” den unges basale behov både fysisk og psykisk.

Fra ” hvordan har de det?” til ”hvad er svært?” Det kan dreje sig om tøjkøb, mad og personlig pleje. Vi er vedholdende i omsorgen trods modstand og afvisninger, i forsøget på at skabe tillid mellem den unge og medarbejderne.

Vi forsøger at skabe ”orden i kaos”. Både det fysiske rod på værelset og det psykiske kaos i hovedet, som fx savn, svigt og mindreværd. Vi gør det ved at være voksne, der viser vejen og er tilstede og nærværende. Vi holder fast i aftaler, og vi oplever, at det lykkedes at skabe forandring og udvikling gennem tålmodighed og gentagne indsatser. 

Rummelighed

Vi ønsker at være en institution med medarbejdere, der kan håndtere mange forskellige problemstillinger og situationer og samtidig bevare de unge i fokus. Som medarbejder skal man have kendskab til ungdomskultur og være i stand til at tilpasse sig den aktuelle ungdomsgruppe, og medarbejderne skal kunne møde de unge som selvstændige og unikke mennesker.

Vi vælger at arbejde med holdninger i stedet for regler, og vi arbejder vedholdende og insisterende. Vi smider ikke de unge ud, selvom de gør ting, som de måske ville blive smidt ud for andre steder. På den måde håber vi at give de unge tillid til medarbejderne og dermed nære et ønske om at indgå i et samarbejde om fremtiden.

Respekt – ydmyghed og empati

Gennem lydhørhed, sprog og handlinger møder vi de unge med respekt. Vi møder mennesket bag facaden og forsøger at sætte fokus på de unges ressourcer. Vi lever efter devisen: ”Det er menneskeligt at fejle, men det er stort at erkende fejlen – at sige undskyld og at tilgive.”

Vi er opmærksomme på det vanskelige ved at bo sammen med andre unge, hvor fællesnævneren er personlige problemer og en uafklaret fremtid. Vi ønsker derfor at lære de unge at acceptere hinandens forskelligheder, og vi forsøger at løse konflikterne, så alle kan omgås med værdighed.

Vores tilgang bygger på et humanistisk menneskesyn hvor ens egen selvforståelse, empati og ydmyghed for andre mennesker er helt centrale.

Anerkendelse

Anerkendelse spiller en central rolle i dagligdagen på Kløvermarken, når det handler om de unge, deres forældre og andet netværk. Vi gør os umage for at møde den unge der, hvor den unge er, og forstår sig selv. Vi lytter til deres fortællinger om deres liv og deres tidligere og nuværende oplevelser

Vi oplever, at de unge meget gerne vil fortælle deres livshistorier uden at blive mødt af kritiske spørgsmål, men derimod spørgsmål, der kan hjælpe til en bedre forståelse af den unges liv.

Vi mener at anerkendelse rummer et vigtigt socialiseringsaspekt, som retter sig mod selve individet og dets selvopfattelse, der skal realiseres gennem samfundet og dets normer.

Tillid og relation

Tillid og relationer er vores primære arbejdsredskaber. Vi mener, at mennesker udvikler sig igennem deres relationer til andre mennesker. Vi mener ikke, at udvikling er mulig, uden tillid og relationer.

Det medfører, at vi forsøger at opbygge en god relation til den unge i det tempo, den unge er i stand til og vil acceptere. Det er med udgangspunkt i relationen, at vi kan udvikle en gensidig tillid.