Vores menneskesyn

Når de unge kommer til Kløvermarken, er de ofte i en krisetilstand og møder os med skepsis, usikkerhed og tvivl.

De unge vi tager imod, har ofte ikke noget alternativ til anbringelse hos os. Kløvermarken er et tilbud til dem i en akut og ofte vanskelig livssituation. Derfor er der ofte ikke tale om et reelt tilvalg fra den enkeltes side.

Når de unge ankommer, er de ofte prægede af kriser og møder os med skepsis, usikkerhed og tvivl. De har tit mistet troen og håbet for fremtiden.

Vi skal kunne rumme de unge og udgøre deres hjem i en vanskelig periode af deres liv

Udgangspunktet for vores arbejde er derfor, at vi skal kunne rumme de unge og være deres hjem i en vanskelig periode i deres liv. Det betyder, at vi har en individuel tilgang til alle unge.

Vi møder dem med forståelse for deres særlige vanskeligheder, deres baggrund og deres erfaringer med relationer til voksne. Vi tilpasser krav og forventninger til den enkelte unge. Vi er nødt til at forstå det, den unge forstår, for at kunne medvirke til en udviklingsproces for den unge.

Derfor arbejder vi efter disse fem punkter:

  • At mennesker er født sociale og lærer gennem sociale relationer til andre mennesker
  • At mennesker udvikler sig gennem deres tilknytning til andre mennesker
  • At mennesker kan lære gennem hele livet
  • At ethvert menneske er unikt
  • At alle mennesker har brug for at blive mødt med respekt, kærlighed og omsorg for at kunne udvikle sig