Til forældre

Forældrene er en væsentlig del af den unges liv, derfor ønsker vi at inddrage forældrene i den unges udviklingsproces.

Forældresamarbejde

Forældrene er ofte dem, der kender den unge bedst og derfor er forældrene vigtige samarbejdspartnere i forhold til den unge. Vi bestræber os på en god og klar kommunikation, og vi forsøger at involvere forældrene i den unges hverdag i det omfang det er muligt. Omtrent en gang om ugen kontakter vi forældrene for at lade dem høre, hvordan det går med deres søn eller datter.

Kort efter den unge er flyttet ind på Kløvermarken, vil sagsbehandleren kontakte forældrene og invitere dem til et indskrivningsmøde på Kløvermarken. Det er vigtigt at afstemme forventningerne til den unges ophold, og klarlægge hvordan vi hver især bedst kan bidrage til den unges proces.

Cirka en gang om måneden holder vi statusmøde sammen med den unge, forældrene og sagsbehandler. På mødet taler vi om, hvordan det går, og vi indgår aftaler for den kommende tid. Forældrene og den unge kan komme med forslag til, hvordan Kløvermarken bedst kan hjælpe dem, og hvad de selv kan gøre.

Såfremt den unge selv ønsker det, er forældre og søskende velkomne til at besøge den unge på Kløvermarken efter aftale med personalet. Forældre kan altid ringe til den unge eller til personalet, hvis de har brug for det.

Vi kan hjælpe forældre med at forberede sig til møder, og vi kan også komme på besøg i hjemmet. Som forældre til en ung der er anbragt, har man desuden ret til en støtteperson via Forældrestøtten. Søg råd og vejledning om dette hos den unges sagsbehandler, eller læs mere på forældrestøttens hjemmeside.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.