Praktisk information

Hvordan er hverdagen tilrettelagt og hvad sker der, i den første tid efter at man er flyttet på Kløvermarken?

Indskrivning, ophold og udskrivning

Når en ung indskrives på Kløvermarken tilstræbes det, at der hurtigst muligt afholdes et indskrivningsmøde, hvor sagsbehandler, den unge, forældrene, Kløvermarken og eventuelle relevante fagpersoner deltager.

På mødet laves en plan for, hvilke mål akutanbringelsen skal arbejde mod, samt hvordan de forskellige samarbejdsparter bedst muligt bidrager til at nå disse mål. Det er ligeledes vigtigt at få afstemt forventninger, så alle ved, hvad der kan forventes i løbet af tiden på Kløvermarken.

Da en akutanbringelse er midlertidig, er det ligeledes hensigtsmæssigt allerede ved indskrivningsmødet, at lave en plan for den unges videre forløb. Der lægges op til et tæt samarbejde mellem sagsbehandler, den unge, forældrene og Kløvermarken, således at beslutningerne kan træffes på det bedst mulige grundlag.

Ansvarspædagog

Alle unge på Kløvermarken får en ansvarspædagog. Det er ansvarspædagogens opgave at sikre at aftalerne i målskemaet bliver overholdt, samt at der er kontakt til forældrene og til den unges uddannelse eller job.

Det er ikke nødvendigvis ansvarspædagogen, der udfører opgaverne, det kan også være det øvrige personale, men ansvarspædagogen skal sikre, at tingene bliver gjort og være tovholder på det pædagogiske arbejde med den unges udvikling.

Husmøder

Der bliver holdt husmøde hver anden søndag. Her kan de unge få indflydelse på hvordan hverdagen skal se ud, og komme med ønsker til ændringer.

Skolegang og beskæftigelse

Den unge forventes at være under uddannelse eller i beskæftigelse. Er det ikke tilfældet hjælper Kløvermarken, som et led i den generelle omsorg og støtte, med at igangsætte uddannelse eller job, der passer til den unges ønsker og kompetencer.

Der vil være et tæt samarbejde mellem Kløvermarken og en kontaktperson på uddannelsesstedet eller arbejdspladsen, for at sikre at den unge fastholdes og trives.

Udgifter

Unge under 16 år får 128 kr. i lommepenge hver uge. Unge over 16 år får 257 kr. Samtidig får de henholdsvis 149 kr. og 164 kr. om ugen til tøjindkøb. Modtager den unge kontanthjælp udbetales der ikke lommepenge og tøjpenge.

Har den unge et arbejde, og derfor får udbetalt løn, vil en konkret vurdering afgøre, om der fortsat udbetales ydelser fra Kløvermarken.

De unge får betalt deres tøjvask og dækket deres udgifter til personlig pleje, frisør og eventuel medicin. De modtager også et to zoners månedskort til offentlig transport.

Børnepenge inddrages af børnefamilieenheden, som vurderer, om der vil være forældrebetaling. Den unges sagsbehandler orienterer forældrene om dette.