Om Kløvermarken

  • Credit the person or company who owns the rights to the file or has produced it. E.g. the photographer.
Kløvermarken er en institution, der tager imod unge i alderen 13 - 18 år, der befinder sig i en akut kritisk situation.

Opgaven

Kløvermarkens primære målgruppe  er unge mellem 13 og 18 år. Den aktuelle alderssammensætning i vores ungegruppe kan dog variere, da vi også tager imod unge over 18 år.

Vores akutte funktion betyder, at de unge ikke bor her på permanent basis, men får tilbudt et midlertidigt hjem, hvor de får den nødvendige hjælp og støtte til at få afklaret deres livssituation og fremtid.

Vores hus på Kløvermarksvej rummer seks værelser og en projektplads. Desuden råder vi over tre lejligheder forskellige steder i København. Her kan en ung bo alene med aftalt socialpædagogisk støtte fra Kløvermarkens medarbejdere.

De unge, der kommer på Kløvermarken slås ofte med komplekse problemstillinger og ofte en kombination af flere. Det kan eksempelvis dreje sig om misbrugsproblemer, kriminalitet, adfærdsproblemer, mangelfulde netværkog familierelationer.

Formålet

Formålet med vores indsats er at skabe trygge, stabile rammer for den enkelte, så der kan blive lagt en holdbar plan for fremtiden. I fællesskab afklarer vi den unges problembillede og igangsætter en positiv udviklingsproces, så den unge bliver rustet til at få bedre greb om sin tilværelse, når tiden på Kløvermarken er forbi.

Vi laver en personlig udviklingsplan for den unge og holder løbende samtaler, så vi har føling med den unges udvikling og sikrer, at den unge bevæger sig i en positiv retning. Inden den unge forlader Kløvermarken igen, bliver der lavet en plan over den nærmeste fremtid; bolig, uddannelse/job, eventuelt støttebehov, m.m.

Vi hjælper den unge med at overholde sine forpligtelser og aftaler. Både i forhold til sin sagsbehandler og øvrige kontaktpersoner, men også i forhold til skole, uddannelse eller arbejde.  

Vi gør et stort arbejde for at opbygge en tillidsfuld relation til den unge. Vi ønsker at opnå en god forståelse for den enkeltes livshistorie, så vi bedre er i stand til at hjælpe den unge videre.

Vi hjælper den unge med sine sociale relationer og kontakten til sine forældre, da et bæredygtigt og sundt netværk er en væsentlig forudsætning for, at den unge bliver i stand til at forvalte sin egen tilværelse. 

Du kan læse meget mere om vores måde at arbejde her.