Målgruppen

  • Credit the person or company who owns the rights to the file or has produced it. E.g. the photographer.
Vores målgruppe er unge i alderen 13 - 18 år. Det er unge, der lever et kaotisk liv, præget af flere forskellige problematikker.

De unge der kommer på Kløvermarken, har hver deres livshistorie, og bærer på et individuelt sæt af positive og negative erfaringer og oplevelser. Deres problematikker er ofte knyttet til:

  • Et skrøbeligt netværk
  • Problematisk skolegang
  • Kriminalitetstruet adfærd
  • Misbrugsproblematikker (typisk i forhold til hash)
  • Adfærds og følelsesmæssige forstyrrelser, eksempelvis ADHD

Den unge har typisk været udsat for svigtende omsorg i løbet af sin opvækst, og lider måske af psykiatriske problemstillinger. I løbet af den unges opvækst har de svære livsvilkår ført til en generel utilpassethed og måske social isolation og en kriminalitets- og misbrugstruet adfærd.

Når den unge kommer til Kløvermarken, er det typisk fordi, det ikke længere er muligt at bo hjemme. Måske er den unge blivet smidt ud af sine forældre, eller har selv valgt forlade hjemmet. Den unge kan også komme fra et andet botilbud, hvor samarbejdet ikke længere fungerede.

Ikke to unge er ens. Hver især har de udviklet individuelle overlevelsesstategier ud fra netop deres forudsætninger og livssituation. Derfor er vores tilgang til den unge altid individuel, men et fælles behov hos dem alle, er at få afklaret deres boligsituation, skabe en meningsfuld hverdag og modtage den rette socialpædagogiske støtte.

En støtte, der med anerkendelse, respekt og tillid tager hånd om den enkeltes udfordringer og problemer.