I praktik på Kløvermarken?

Er du pædagogstuderende og interesseret i det socialpædagogiske område, kan du komme i praktik på Kløvermarken.

På Kløvermarken modtager vi pædagogstuderende i 2. og 3. praktikforløb. De enkelte praktikforløb afløser hinanden, så vi derfor fast har mindst en studerende i vores medarbejdergruppe.

Som studerende i praktik på Kløvermarken kommer du til at arbejde tæt sammen med de fastansatte pædagoger. Du får erfaring i at arbejde med udsatte unge, og du kommer tæt på andre mennesker, i en situation, hvor de ofte befinder sig et krisefuldt sted i deres liv. 

Derfor skal du være en robust type, der tør bringe dig selv i spil og indgå aktivt i relationsarbejdet med den unge. Du kommer til at spille en rolle for at sikre sårbare menneskers positive udvikling, og derfor skal du besidde en god portion modenhed, entutiasme og integritet, så den unge kan drage nytte af dig som ressourceperson, og så dine medarbejdere får en værdifuld kollega, der bidrager aktivt til arbejdet. 

Det er seminarieudvalgene, der tildeler studerende til Center for Akutinstitutioner, som Kløvermarken er en del af. Derfor kan du som studerende ikke selv bestemme, om du kommer i praktik på Kløvermarken, men du har mulighed for at ønske hvilken af centrets institutioner og tilbud, du foretrækker. Hvis det er muligt vil dit ønske blive imødekommet.

Du kan læse mere om praktik i Center for Akutinstitutioner her.